ممکن است در آغاز سفر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید، اما سفر در پایان از شما یک نویسنده می سازد. (ابن بطوطه)

۶۶۳۵۴۵۴۶ - ۰۲۱

ثبت شکایت

شکایت ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح می‌نمائید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت شما رسیدگی و نتیجه آن به استحضار خواهد رسید. لازم به یادآوری است که یک نسخه از شکایات شما به روئیت مدیریت نیز میرسد.
کارتن پاره بود
بسته بندی محصول اصلی خراب بود
بسته بندی شکیل نیست
ارسال بی کیفیت
بسیار طولانی
کیفیت پایین محصول